Individuele coaching

Stress, verlies en persoonlijke ontwikkeling

Met individuele coaching help ik jou jezelf beter te leren kennen. Met dit beter leren kennen krijg jij inzicht over onder andere:

  • Je energiegevers en energievreters
  • Je kwaliteiten
  • Je draaglast
  • Je veerkracht
  • Je belemmerende gedachten
  • Je strategie

Werkwijze:

Voorafgaand aan de coaching hebben we een intakegesprek waarin we de coachvraag bespreken en kijken of er een wederzijdse klik is. Bij coaching is die klik van essentieel belang.

Dit intakegesprek is kosteloos.

Het coaching traject bestaat meestal uit vijf tot acht gesprekken van een uur tot anderhalf uur. Gedurende het traject zijn er momenten om af te stemmen. Met het afstemmen bespreken we wat er nog nodig is om je doel (en) te behalen.

Aan het eind van het traject sluiten we af met een evaluatie.

Tarief:

De kosten zijn € 65,- per uur incl. Btw.